Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte    Versiunea old

       
Prima pagină  »  Servicii  »  Serviciul de calcul al compatibilităţii electromagnetice (CEM)
Serviciul de calcul al compatibilităţii electromagnetice (CEM)
       Serviciul de calcul al compatibilităţii electromagnetice (CEM) pentru frecvenţele/canalele din serviciul radiodifuziune (TV/RD eter şi cablu), serviciul  fix, serviciul   mobil  terestru, mobil  maritim şi fluvial, serviciul prin satelit,  serviciul  mobil aeronautic, serviciul de determinare, serviciul radioastronomic şi de cercetari ştiintifice, serviciul radioamator; coordonarea (internă şi externă), notificarea la UIT, avizarea asignării frecvenţelor radio
 
Nr.
TIPUL SERVICIULUI
Tarif
(pentru o frecvenţa/canal),
lei
1. FRECVENŢE/CANALE  PENTRU STAŢII  DIN SERVICIUL  FIX  PRIN  SATELIT
1.1
Staţie de sol terminală pentru televiziune sunet însoţitor (emisie şi recepţie programe de televiziune).
5500
1.1.1
Staţie de sol terminală (tip VSAT) pentru  servicii de telecomunicaţii.
4900
1.2
Staţii din serviciul mobil prin satelit (inclusiv staţii  transportabile):
 
1.2.1
Staţie de sol INMARSAT:
 
1.2.1.1
Standard A sau B;
6435
1.2.1.2
Standard C sau M;
6820
1.2.2
Sisteme mobile Personale Globale prin Satelit GMPCS (S-PCS).
30000
(banda de frecvenţe)
1.2.3
Alte sisteme echivalente.
5000
1.3
Alte servicii prin sateliţi artificiali ai Pământului.
5000
2.  FRECVENŢE/CANALE PENTRU STAŢII   DIN SERVICIUL   TV  ŞI   RADIODIFUZIUNE
2.1
Staţie de televiziune (analogică şi digitală) cu puterea aparent radiată maximală:
 
până la 15 dBW inclusiv;
1300
de la 15 dBW până la 20 dBW inclusiv;
1950
de la 20 dBW până la 27dBW inclusiv;
2860
--//-- 27 dBW --//-- 30 dBW inclusiv;
5850
--//-- 30 dBW --//-- 37 dBW inclusiv;
7800
--//-- 37 dBW --//-- 40 dBW inclusiv;
13000
--//-- 40 dBW --//-- 44 dBW inclusiv;
26000
h) --//-- 44 dBW --//-- 50 dBW inclusiv;
31250
i) mai mult de 50dBW.
37500
2.2
Staţie de radiodifuziune sonoră (analogică şi digitală) în banda undelor de frecvenţe:
 
2.2.1
Banda VHF cu puterea aparent radiată maximală:
 
a) până la 20 dBW inclusiv
650
b) de la 20 dBW până la 27dBW inclusiv
1300
c) --//-- 27 dBW --//-- 30 dBW inclusiv
3900
d) --//--30 dBW  --//-- 36 dBW inclusiv
6500
e)  --//--36 dBW  --//-- 43 dBW inclusiv
11000
 f) mai mult de 43dBW
12200
2.2.2
Banda LF,MF şi HF cu puterea emiţătorului:
 
a) până la 1 kW  inclusiv
1650
b) 1 kW...5 kW       --//--
2750
c) 5 kW...20 kW     --//--
3850
d) 20 kW...50 kW   --//--
5000
e) 50 kW... 200 kW --//--
6000
f) 200 kW...500 kW --//--
7150
h) mai mult de 500 kW
13000
2.2.3
Sistemul televiziune (radiodifuziune) prin cablu:
360* (pentru aviz)
 
*independent de localitate, numărul de canale şi etapa sistemului (creare, modificare, extindere)
 
3.  FRECVENŢE/CANALE PENTRU STAŢII  DIN  SERVICIUL  FIX
3.1
Echipament  de radioreleu:
 
3.1.1
Radioreleu (pentru fiecare segment);
2500
3.1.2
Staţii de radioreleu pentru radiocomunicaţii mobile digitale celulare.
1000
3.2
Echipament de distribuire punct-multipunct (cu excepţia TV MMDS):
a)TF, date, etc.;
 
b)Sisteme de pază;
 
 
c) Radioacces fix în benzile de frecvenţe 10,15 GHz – 10,30 GHz şi 10,50 GHz – 10,65 GHz; 24,5 – 26,5 GHz şi 27,5 – 29,5 GHz.
 
1250
 
1250
(pentru un emiţător)
 
1250  (pentru una staţie centrală)
3.2.1
Reţea de distribuire a programelor audiovizuale punct - multipunct tip MMDS cu acoperire integră sau parţială:
a) municipii;
b) centre raionale;
c) alte localităţi.
 
 
1200
720
360
4. FRECVENŢE/CANALE  PENTRU STAŢII   DIN   SERVICIUL   MOBIL  TERESTRU
4.1.1
Simplex.
800
4.1.2
Duplex/semiduplex cu repetor convenţional.
 
1550
4.2
Sistem de tip “TRUNKED”.
 
2400
4.2.1
Sistemele de tipul KAPT-4, Vilia, Altai, etc.
 
2200
4.3
Reţea de tip “PAGING”.
 
4300
4.4
 
 
 
Sisteme de telefonie mobil-celular-digitală GSM - (conform condiţiilor licenţei şi a modificărilor ei -vezi p. 4.5 al Metodologiei de calcul al tarifelor pentru serviciile prestate de Î.S. „Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio”, aprobată prin ordinul MDI nr. 108 din 28.11.2008).      
 
4.4.1.
 
 
Reţele de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 791 – 821/ 832 – 862 MHz, 880 – 915 / 925 – 960 MHz, 1710 – 1785 / 1805 – 1880 MHz pentru fiecare bloc pereche de 2x1 MHz
8748 1)
EURO
 
 
1)  Se achită o singura data in decursul a 30 zile după asignarea canalului şi nu depinde de perioada de timp din anul calendaristic.
4.5
Sisteme de telefonie mobila celulara CDMA în banda de frecvenşe 450-470 MHz
(conform tarifelor la data eliberării licenţei – vezi p. 4.5 a Metodologiei de calcul al tarifelor pentru serviciile prestate de Î.S. „Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio” aprobată prin ordinul MDI nr. 108 din 28.11.2008).
50 mii1)
dol.SUA
pentru trei canale
(3x1,25MHz)
1) Se achită o singura data in decursul a 30 zile după asignarea canalului şi nu depinde de perioada de timp din anul calendaristic..
4.6
Radiotelefon: echipamentul fix (staţionar) şi mobil (portabil).
600
4.7
Echipament mobil şi portabil (27MHz şi PMR446) PAR≤4W.
250
4.8
 
Sisteme de radiocomunicaţii mobile celulare de generaţia a treia (3G)
(conform condiţiilor licenţei – vezi p. 4.5 a Metodologiei de calcul al tarifelor pentru serviciile prestate de Î.S. „Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio” aprobată prin ordinul MDI nr. 108 din 28.11.2008).
 
 
4.8.1
Pentru blocul iniţial de frecvente cu lărgimea de bandă totală a blocului de 34,6 MHz
1297501) Euro
4.8.2
Pentru blocul alocat adiţional la blocul iniţial
37501,2) Euro (pentru 1 MHz)
 
2)Pentru  largimea de bandă totală a blocului adiţional mai mare de 1 MHz tariful se calculează după formula: T=3750 x B,
unde B=largimea de bandă  totală a blocului alocat adiţional, MHz
1) Se achită o singura data in decursul a 30 zile după începerea utilizării oricărei frecvenţe din blocul de frecvenţe alocat şi nu depinde de perioada de timp din anul calendaristic.
 
4.9
Sisteme de radiocomunicaţii mobile celulare standardul LTE
37501,2) Euro (pentru 1 MHz)
 
1) Se achită o singura data in decursul a 30 zile după începerea utilizării oricărei frecvenţe din banda de frecvenţe alocată şi nu depinde de perioada de timp din anul calendaristic.
 
2)Pentru  lărgimea de bandă totală mai mare de 1 MHz tariful se calculează după formula: T=3750 x B,
unde B=largimea de bandă  totală alocată, MHz
5. STAŢII DIN SERVICIUL DE RADIOAMATORI
 
5.1
Staţii din serviciul de radioamatori 
(avizarea frecvenţelor/canalelor radio şi desemnarea indicativului de apel).
721,2)
 
1) Tariful de bază pentru Avizul, care se eliberează pe un termen de 3 (trei) ani, în conformitate cu Instrucţiunea privind obţinerea permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 16 din 23.09.2008
 
 
2) În cazul în care avizarea frecvenţelor/canalelor radio şi desemnarea indicativului de apel se solicită pe un termen mai scurt de 3 (trei) ani, tariful se calculează după formula: T=k x n,
unde
k = 2 lei - tariful minimal lunar, aplicat în tarifele Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice pentru staţii din serviciul radioamator;
n = numărul de luni calendaristice pe perioada căruia se eliberează Avizul.
 
6. FRECVENŢE/CANALE PENTRU STAŢII DIN SERVICIUL  MOBIL  MARITIM ŞI FLUVIAL
6.1
Staţie de coastă.
750
6.2
Staţie de navă.
600
6.3
Echipament portabil.
 
360
7. FRECVENŢE/CANALE PENTRU STAŢII  DIN  SERVICIUL  MOBIL   AERONAUTIC
7.1
Staţie aeronautică.
1450
7.2
Staţie de aeronavă.
1450
8. FRECVENŢE/CANALE PENTRU STAŢII   DIN  SERVICIUL DE DETERMINARE
8.1
Staţie de radiolocaţie.
1800
8.2
Staţie de radionavigaţie. 
1800
9. FRECVENŢE/CANALE PENTRU STAŢII  DIN SERVICIUL RADIOASTRONOMIC ŞI DE CERCETARI  ŞTIINTIFICE
9.1
Staţie de sol în serviciul radioastronomic.
1800
9.2
Alte sisteme (staţii) de emisie cu caracter ştiinţific.
1800
 
Notă pentru:
- Pentru organizaţiile bugetare tarifele de asigurare ale compatibilităţii electromagnetice staţiilor de radiocomunicaţii  constituie 20% (k=0,2) din tarifele expuse.
- Plata pentru recalculare, recoordonare a frecvenţei aceluiaşi utilizator va constitui  50 % din tarif  în cazul când se îndeplinesc toate condiţiile enumărate mai jos:
-  termenul de întrerupere al autorizaţiei pentru utilizarea staţiei este mai mic de un an de zile,
-  frecvenţa (canalul) nu a fost asignată altui utilizator,
-  agentul economic nu are datorii financiare faţă de CNFR.
Notă generală:
1.   În tarife nu este inclusă Taxa pe valoare adăugată. 
2. Plata serviciilor se efectuează către Centrul Naţional pentru Frevenţe Radio. Plata pentru serviciile de asigurare ale compatibilităţii staţiilor de radiocomunicaţii se efectuează lunar cu excepţia tarifelor cu menţiunea „trimestrial” sau „anual”. Tarifele anuale se achită în decursul a 30 zile după alocarea frecvenţelor şi în continuare până la 31 martie a fiecărui an.


Prima pagină  »  Servicii  »  Serviciul de calcul al compatibilităţii electromagnetice (CEM)


© 2021 Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS